Ontdek Zweden op je eigen manier

Streek

Jämtland is een provincie gelegen aan de westkant in het midden van Zweden. Ook wel het zuiden van het noorden genoemd, aangezien het noordelijke gedeelte van Jämtland het zuiden van Lapland is. Östersund is sinds 1786 de hoofdstad van Jämtland en tevens ook de enige stad van de provincie. De overige woonkernen van deze landelijke en natuurschone provincie bestaan alleen uit dorpen, gehuchten en alleenstaande behuizingen.

Slechts 1,4% van de totale oppervlakte van de provincie is in cultuur gebracht. Jämtland wordt mede daarom beschouwd als één van de laatste onberoerde natuurgebieden van Europa. Een belangrijk deel van Jämtlands oppervlakte wordt gekarakteriseerd door kristalheldere meren, dichte bossen en uitgestrekte groene weiden.

Europa's grootste landdier is te vinden in Zweden, met uitzondering van Gotland, de koning van het woud, de eland. Jämtland is van oudsher een elandengebied. Hier vind men de grootste elandstieren met de grootste geweien. De eland is een planteneter en bereikt maximaal een schouderhoogte van 2.40 m. en het maximale gewicht is ongeveer 800 kg. Vooral in de schemering maakt u een goede kans op een ontmoeting.

Naast de eland zijn er in Zweden nog tal van specifieke diersoorten die elders in Europa niet of nauwelijks voorkomen. Vanaf Värmland komt de beer voor; de populatie is inmiddels sterk toegenomen en neemt nog steeds toe. De beer wordt echter maar zelden gesignaleerd, al wordt dit wel frequenter nu de populatie toeneemt. Andere zoogdieren in dit gebied zijn de lynx, de veelvraat, de wolf, de vos en de lemming. Verder heeft Zweden een rijke vogelwereld en is er in de talrijke rivieren en meren een ruim aanbod van vis wat toeneemt naarmate men noordelijker komt.

Klimaat

Eén van de grootste misverstanden over Zweden is het weer. Volgens veel mensen die Zweden niet kennen is Zweden een nat en koud land. Dit is een misverstand wat we hierbij dan ook graag uit de wereld willen helpen. Het grootste deel van Zweden bestaat uit landklimaat, dit is te danken aan de gunstige invloed van de Warme Golfstroom en de beschutte ligging achter de Noorse bergen. Daardoor heeft Midden-Zweden, waaronder Jämtland, in het algemeen te maken met relatief warme en droge zomers en koude winters.

In Midden-Zweden kunt u rekenen op drie echte zomermaanden en in de winter zijn de maanden december t/m maart in Jämtland sneeuwzeker. 's Winters kan de temperatuur dalen tot -35 graden Celsius, maar doordat de lucht droog is en de wind vaak ontbreekt, is de kou goed te verdragen. 's Zomers gaat de zon bijna niet onder waardoor er geen sterke nachtelijke afkoeling is en de temperatuur behaaglijk kan oplopen tot zomerse temperaturen.

In de winter, tijdens een heldere koude winternacht, is er een kans dat je een bijzonder natuurverschijnsel te zien krijgt, het noorderlicht (aurora borealis). Het noorderlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon waardoor enorme massa's elektrische deeltjes weggeschoten worden. Als deze deeltjes onze atmosfeer binnendringen worden ze door het magnetische krachtveld van de aarde naar de polen afgebogen. In de hogere luchtlagen brengen deze elektrische deeltjes de atomen van zuurstof, stikstof en andere atomen tot gloeien. Het gloeien van deze verschillende elementen zorgt ervoor dat ze ieder hun eigen lichtsoort uitstralen.

Natuur

55% van Zweden is bedekt met bossen, deze bossen bestaan voornamelijk uit dennen, sparren en lariksen. In het zuiden overheerst de beuk en hoe noordelijker je komt hoe meer de naaldboom toeneemt, dit komt mede door de aanplant voor bosbouw. Nog verder noordelijk is de berk de meest kenmerkende loofboom en in de noordelijkste streken komt de dwergberk algemeen voor.

In de zomer is het hele land bedekt met bloemen in totaal ongeveer 2000 soorten. De meest voorkomende zijn klaprozen, korenbloemen, margrieten en allerlei andere soorten veldbloemen. En als de tijd daar is kunt u zich te goed doen aan bessen: bosbessen, vossebessen en de gele steenbraam.

Allemansrätten

Scandinavië kent het zogenaamde allemansrätten, vertaald betekent dit, het recht van overgang en verblijf op andermans grondgebied. Het is gebaseerd op een oud Zweeds vrijheidsgevoel en waarschijnlijk ontstaan in een tijd dat er weinig wegen waren en men naar de kortste weg zocht. Het is geen formele wet in Zweden maar een oud gewoonterecht. Het allemansrecht geeft iedereen het recht om te genieten van de natuur, maar houdt vanzelfsprekend ook in dat je respect hebt voor andermans eigendom en dus geen schade aanbrengt en niets verstoort.